Wzór wniosku o zaświadczenie dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

 

    Wniosek o zaświadczenie

 

    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

    Wypis z przepisów dotyczących zasad ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

 

  

PRZERWA W WYDAWANIU ZAŚWIADCZEŃ
 

Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 23 września 2021 r. następuje przerwa  w wydawaniu zaświadczeń dla osób w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego.

Przerwa ta spowodowana jest tym, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ma czas do dnia 23 września każdego roku na publikację obwieszczenia w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego z roku poprzedniego.

Kwota ta jest niezbędna w celu obliczenia dochodu rodziny posiadającej gospodarstwo rolne.

 

TREŚĆ KOMUNIKATU 


  

ZMIANY OD LIPCA 2021

 

 

Wiecej na    https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/