Jeśli składałaś/eś wniosek o Świadczenia
Wychowawcze (500+)  w roku 2019  
nie musisz teraz ponownie składać wniosku !!!

Świadczenia wychowawcze (500+) zostały przyznane do maja 2021 r.

Wniosek należy złożyć w przypadku nowonarodzonych dzieci

 

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2
zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną,  
zapewni to również sprawne załatwienie sprawy !!!

 

Wnioski można składać za pomocą bankowości elektronicznej i platformy usług elektronicznych ZUS

Dane identyfikacyjne naszej jednostki na stronie ZUS  https://pue.zus.pl

KOD: 301806023000_KS_02
Nazwa: M-G OPS KOLBUSZOWA

oraz platformy Emp@tia

 

Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępne są informacje w jaki sposób założyć profil zaufany, który jest konieczny do złożenia wniosku poprzez emp@tię
 


 

Wniosek  (w formie papierowej) można wrzucić do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej.

w godzinach:
w poniedziałek  od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Wypełniony wniosek w formie papierowej można także wysyłać za pomocą Urzędów Pocztowych.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Wnioski będzie można wysyłać także na adres Urzędu Miejskiego
(ul. Obrońców Pokoju 21)
lub M-G Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Obrońców Pokoju 21a)


 

 

DO POBRANIA
DRUK WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 


 
 
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

 

 
Jeżeli członek rodziny, matka lub ojciec dziecka na które składany jest wniosek o świadczenie wychowawcze
przebywa na terenie Uni Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii
nabywa prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich.

 

Wnioskodawcą wniosku złożonego w POLSCE zawsze musi być osoba, która składała wniosek za granicą

 

Koordynacja świadczeń polega na ustaleniu, które państwo jest właściwe do wypłaty świadczeń.
Gdy zachodzi koordynacja, sprawa podlega wojewodzie i do wniosku należy dołączyć dodatkowe oświadczenia

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 


 

AKTY PRAWNE

 

   Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z póź. zm.).

   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polistyki Społecznej  z dnia 27 lipca 2017 r. poz. 1465

 

 

 


 

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.