REALIZACJA PROGRAMU "500+"
w GMINIE KOLBUSZOWA
  w okresie od 1 styczeń 2019 r. do 31 marzec 
2019 r.


 

Miesiąc Kwota wypłaconych świadczeń Liczba świadczeń
Styczeń 2019 1 306 342,22 2.626
Luty 2019 1 265 808,04 2.541
Marzec 2019 1 278 682,04 2.567
Razem: 3 850 832,30 7.734Liczba rodzin: 1.586
Liczba dzieci: 2.549

 


 


REALIZACJA PROGRAMU "500+"
w GMINIE KOLBUSZOWA
  w okresie od 1 styczeń 2018 r. do 31 grudzień 
2018 r.


 

Miesiąc Kwota wypłaconych świadczeń Liczba świadczeń
Styczeń 2018 1 290 591,80 2.592
Luty 2018 1 299 998,40 2.609
Marzec 2018 1 308 234,24 2.623
Kwiecień 2018 1 323 492,30 2.650
Maj 2018 1 312 768,47 2.636
Czerwiec 2018 1 310 310,60 2 628
Lipiec 2018 1 318 847,08 2 665
Sierpień 2018 1 303 148,78 2 615
Wrzesień 2018 1 363 448,99 2 763
Październik 2018 1 016 465,62 2 051
Listopad 2018 1 346 701,29 2 704
Grudzień 2018 1 401 884,52 2 818
Razem: 15 595 892,09 31.354Liczba rodzin: 1.849
Liczba dzieci: 2.950


 


 

REALIZACJA PROGRAMU "500+"
w GMINIE KOLBUSZOWA
  w okresie od 1 styczeń 2017 r. do 31
grudzień 2017 r.


 

Miesiąc Kwota wypłaconych świadczeń Liczba świadczeń
Styczeń 2017r 1 386 047,12 2.784
Luty 2017r 1 372 113,12 2.756
Marzec 2017r 1 409 448,02 2.830
Kwiecień 2017r 1 364 901,52 2.741
Maj 2017r 1 400 746,52 2.812
Czerwiec 2017r 1 391 914,42 2.813
Lipiec 2017 r 1 380 838,38 2.792
Sierpień 2017 r 1 407 372,08 2.836
Wrzesień 2017r 1 391 517,08 2.799
Październik 2017 1 143 670,80 2.292
Listopad 2017 r 1 359 371,20 2.735
Grudzień 2017 r. 1 366 059,10 2.743
Razem: 16 373 999,36 32.933Liczba rodzin: 1.922
Liczba dzieci: 3.112


 

 


REALIZACJA PROGRAMU "500+"
w GMINIE KOLBUSZOWA
w okresie od 1 kwiecień 2016 r. do 31 grudzień 2016 r.

 

Liczba złożonych wniosków             -  1.892
   w tym złożonych elektronicznie          -     268

Liczba wydanych decyzji                  -  1.854
    
w tym decyzje odmowne                   -      77

Liczba  spraw pozostających
w ROPS Rzeszów                               -     33
 
Liczba spraw pozostawionych 
bez rozpatrzenia                                -      3

Liczba decyzji umarzających 
postępowanie                                    -      6


 

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ
(stan na 31 grudzień 2016 r)

 

Miesiąc Kwota wypłaconych świadczeń Liczba świadczeń
Kwiecień 280 766,70 562,00
Maj  1 306 320,60 2 616,00
Czerwiec 2 157 305,00 4 334,00
Lipiec 1 519 960,00 3 054,00
Sierpień 1 425 626,00 2 866,00
Wrzesień 1 389 435,40 2 803,00
Październik 1 410 491,30 2 839,00
Listopad 1 398 097,06 2 827,00
Grudzień 1 400 051,00 2 814,00
Razem: 12 288 053,06 24 715,00Liczba rodzin: 1.774
Liczba dzieci: 2.829


 


 

 


 

WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
 MOŻNA ZŁOŻYĆ W BUDYNKU
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KOLBUSZOWEJ
UL. OBROŃCÓW POKOJU 21A

POKÓJ NR 12  (1 PIĘTRO)

TEL: 17 740-79-18

 

w godzinach:
w poniedziałek  od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Wnioski są wydawane bezpłatnie.
Wszelkie próby pobierania opłat za udostępnianie tych dokumentów są oszustwem i naciąganiem na niepotrzebne koszty


Wypełniony wniosek w formie papierowej można wysyłać za pomocą Urzędów Pocztowych.
Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.


Wnioski można wysyłać na adres Urzędu Miejskiego
(ul. Obrońców Pokoju 21)
lub M-G Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Obrońców Pokoju 21a)

Wniosek można także złożyć w formie elektronicznej za pomocą aplikacji e-wnioski portalu emp@tiaWnioski można składać za pomocą bankowości elektronicznej i platformy usług elektronicznych ZUS

Dane identyfikacyjne naszej jednostki na stronie ZUS
 https://pue.zus.pl

KOD: 301806023000_KS_02
Nazwa: M-G OPS KOLBUSZOWA
 

 

   Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z póź. zm.).

   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polistyki Społecznej  z dnia 27 lipca 2017 r. poz. 1465


 


 

DRUKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

  SW-1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

  ZSW-01 - Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym

ZSW-03Oświadczenie o gospodarstwie rolnym

 


 
Jeżeli członek rodziny, matka lub ojciec dziecka na które składany jest wniosek o świadczenie wychowawcze
przebywa na terenie Uni Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii
nabywa prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich.

 

Wnioskodawcą wniosku złożonego w POLSCE zawsze musi być osoba, która składała wniosek za granicą

 

Koordynacja świadczeń polega na ustaleniu, które państwo jest właściwe do wypłaty świadczeń.
Gdy zachodzi koordynacja, sprawa podlega wojewodzie i do wniosku należy dołączyć dodatkowe oświadczenia

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

 

 

 


 


P R Z Y P O M I N A M Y !!!
 

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze (500+) z wyrównaniem
od kwietnia 2016 r. należy złożyć wniosek o to świadczenie
do 1 lipca 2016 r.

 
Wniosek można złożyć w budynku Fundacji na Rzecz
Kultury Fizycznej 
i Sportu w Kolbuszowej
przy ulicy Wolskiej 2 
(budynek przy stadionie sportowym)
 
w godzinach:
w poniedziałek  od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30,

lub przesłać za pomocą urzędów pocztowych lub elektronicznie. 


I N F O R M A C J A
 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2016 r. o ok. godz. 1100w budynku Fundacji Na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej, przy ul. Wolskiej 2,zostanie przeprowadzona akcja informacyjna, w ramach promocji Programu Rodzina 500+.

W akcji informacyjnej weźmie udział pracownik Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

W trakcie spotkania będą udzielane wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioskodawcom/mieszkańcom naszej gminy.
 

Zapraszamy


UWAGA NA PRÓBY WYŁUDZEŃ
(wnioski 500+)
 

W związku z coraz częściej pojawiającymi się próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przypomina, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus” są strony:

- www.rodzina500plus.gov.pl

- www.obywatel.gov.pl

- oficjalne strony ministerstw
 

Przypominamy, że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny.
 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
z programu Rodzina 500 PLUS do 1 lipca 2016 r.

są wydawane i przyjmowane w pomieszczeniach 

Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej przy ulicy Wolskiej 2
(budynek przy stadionie sportowym) 

w godzinach:
w poniedziałek  od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

Wnioski są wydawane bezpłatnie.
Wszelkie próby pobierania opłat za udostępnianie tych dokumentów są oszustwem i naciąganiem na niepotrzebne koszty


Wypełniony wniosek w formie papierowej można wysyłać za pomocą Urzędów Pocztowych.
Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.


Wnioski można wysyłać na adres Urzędu Miejskiego
(ul. Obrońców Pokoju 21)
lub M-G Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Obrońców Pokoju 21a)

Wniosek można także złożyć w formie elektronicznej za pomocą aplikacji e-wnioski portalu emp@tiaWnioski można składać za pomocą bankowości elektronicznej i platformy usług elektronicznych ZUS

Dane identyfikacyjne naszej jednostki na stronie ZUS
 https://pue.zus.pl

KOD: 301806023000_KS_02
Nazwa: M-G OPS KOLBUSZOWA

 

   Druk wniosku w formie tradycyjnej


Prezydent Andrzej Duda w dniu 17-02-2016 r. podpisał
ustawę  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Realizacją w/w ustawy dla mieszkańców gminy Kolbuszowa będzie zajmował się Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.


Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków zostanie ogłoszone w późniejszym terminie.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w/w osobom, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód rodziny z roku 2014 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
 

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód rodziny z roku 2014
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.   
 

Infolinia 500+   800 100 990

 

   Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

 

 Program Rodzina 500 +

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet


 

  

 

Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.