Druki do pobrania - świadczenia rodzinne
obowiązujące od 01-08-2017 r.

 

 


ZASIŁEK RODZINNY - NOWY OKRES ZASIŁKOWY  od XI 2017 do X 2018

  SR-1 - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

  SR-1Z - Załącznik do wnioku

  ZSR-05 - Oświadcznie o dochodzie nieopodatkowanymSPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY - NOWY OKRES ZASIŁKOWY do od XI 2017 do X 2018

 
ZSR-04 - Wniosek Specjalny Zasiłek Opiekuńczy 2017/2018
 
ZSR-05 - Oświadcznie o dochodzie nieopodatkowanym  POZOSTAŁE OŚWADCZENIA

  ZSR-06 - Oświadczenie o składkach zdrowotnych

  ZSR-07Oświadczenie o gospodarstwie rolnym

  ZSR-08Oświadczenie - urlop wychowawczy

  ZSR-10 - Oświadczenie o niekorzystaniu przez  więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

  ZSR-12Oświadczenie potwierdzające zameldowanie ucznia


  SR-2Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

  SR-2Z - Załącznik do wniosku  o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)


  SR-3Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego


  SR-5Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego


  SR-7 -  Wniosek o przyznania prawa do świadczenia rodzicielskiego


 

  Zaświadczenie o opiece medycznej  - do "becikowego"

 


 

  Wniosek o ustalenie prawa do ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

 


 

  Druk oświadczenia pod odpowiedzialnością karną

 


 

  Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym (dla pracodawcy)

  

 

 

 Program Rodzina 500 +

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet


 

  

 

Gościmy

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.