ZASADY ODPŁATNOŚCI
 

Za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej  jest ustalona odpłatność.
Kryteria odpłatności określa Uchwała Rady Miejskiej.
Wysokość opłaty uzależniona jest od wysokości dochodu.
Nieodpłatnie z pobytu w Dziennym Domu skorzystają osoby, których dochód mieści się w kryterium dochodowym ustalonym w ustawie o pomocy społecznej, czyli dla osoby samotnie gospodarującej dochód nie będzie wyższy niż 701 zł, a w przypadku rodzin dochód przypadający na jedną osobę nie będzie większy niż 528 zł.    Uchwała Nr XLVII/572/17 z dnia 30 listopada 2017 r. Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +”


 Program Rodzina 500 +

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet


 

  

 

Gościmy

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.