REKRUTACJA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
DZIENNEGO DOMU SENIOR +
W HUCIE PRZEDBORSKIEJ

 

            Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu Senior+ mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku od 60 lat, zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Gminy Kolbuszowa. Rekrutacja uczestników odbywa się w sposób ciągły ze względu na możliwą rotację osób, do czasu naboru ostatecznej liczby uczestników.

            Jednostką organizacyjną prowadzącą rekrutację do udziału w Dziennym Domu Senior+ jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Kandydat zainteresowany udziałem w zajęciach w Dziennym Domu Senior+ powinien dostarczyć następujące dokumenty rekrutacyjne:

- formularz zgłoszeniowy,

- oświadczenie kandydata,

- zaświadczenie lekarskie.

Formularz zgłoszeniowy dostępnyjest u pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej  Ośrodka.

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej  można uzyskać u pracowników socjalnych oraz pod numerem telefonu 17 747 90 96 (Dzienny Dom Senior+ w Hucie Przedborskiej). 

 

  Formularz Zgłoszeniowy - SENIOR+

 

 Program Rodzina 500 +

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet


 

  

 

Gościmy

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.