DZIENNY DOM SENIOR+ W HUCIE PRZEDBORSKIEJ

 

            Dzienny Dom Senior+ w Hucie Przedborskiej funkcjonuje od stycznia 2018 r.

Głównym celem działalności placówki jest zapobieganie wykluczeniu oraz marginalizacji z życia społecznego Seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa, poprzez zapewnienie im różnych form aktywizacji i samorealizacji, zarówno w sferze kultury, rozrywki, zdrowia jak i aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych zainteresowań.

W zajęciach Dziennego Domu Senior+ mogą wziąć udział zarówno kobiety jak i mężczyźni, nieaktywni zawodowo, w wieku co najmniej 60 lat.

 

             Dzienny Dom Senior+ w Hucie Przedborskiej powstał w budynku byłej szkoły podstawowej. Jest to miejsce wspólnych spotkań i przede wszystkim aktywizacji Seniorów. Do dyspozycji uczestników jest kilka odpowiednio wyposażonych sal m.in. pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań i jadalni; pomieszczenie klubowe wyposażone m.in. w telewizor, komputer, bibliotekę; pomieszczenie do odpoczynku z miejscami leżącymi oraz sala, w której prowadzona jest rehabilitacja i zajęcia ruchowe.

            Placówka zapewnia osobom starszym pomoc w czynnościach dnia codziennego oraz m.in. usługi socjalne (w tym m.in. posiłek ), zajęcia edukacyjne (trening umysłu), kulturalno-oświatowe (np. wycieczki rekreacyjne, koncerty), aktywizujące społecznie (np. organizacja Dni Seniora, współpraca ze szkołami i przedszkolami), terapię zajęciową (np.warsztaty rękodzielnicze, plastyczne, muzykoterapia itp.), zajęcia ruchowe i rehabilitacja.

 

            Wszystkim skierowanym  Seniorom zapewniony jest ciepły posiłek oraz bezpłatny dowóz z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej i z powrotem do miejsca zamieszkania.

Dzienny Dom Senior+ w Hucie Przedborskiej otwarty jest od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 8 godzin dzienne. 


 

   Uchwała Nr XLVII/570/17 z dnia 30 listopada 2017 r. Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior + ”.