ZASADY ODPŁATNOŚCI
 

Za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej  jest ustalona odpłatność.
Kryteria odpłatności określa Uchwała Rady Miejskiej.
Wysokość opłaty uzależniona jest od wysokości dochodu.
Nieodpłatnie z pobytu w Dziennym Domu skorzystają osoby, których dochód mieści się w kryterium dochodowym ustalonym w ustawie o pomocy społecznej, czyli dla osoby samotnie gospodarującej dochód nie będzie wyższy niż 776 zł, a w przypadku rodzin dochód przypadający na jedną osobę nie będzie większy niż 600 zł.  Uchwała Nr XXVI/301/20 z dnia 29 października 2020 r. Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +”

 

 Uchwała Nr XXXVIII/461/21 z dnia 28 października 2021 r. Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/301/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +