REKRUTACJA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
DZIENNEGO DOMU SENIOR +
W HUCIE PRZEDBORSKIEJ

 

Rekrutację do udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior+ prowadzą pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Wszelkie informacje dotyczące skierowania do placówki można uzyskać w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej  /tel. 17 22 71 133/  oraz w Dziennym Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej  /tel. 17 747 90 96/.

Osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzenia Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia tj. od 8.00 do 15.00 . Placówka mieści się w budynku byłej szkoły podstawowej.

 

            Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu Senior+ mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku od 60 lat, zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Gminy Kolbuszowa. Rekrutacja uczestników odbywa się w sposób ciągły ze względu na możliwą rotację osób, do czasu naboru ostatecznej liczby uczestników.

            Jednostką organizacyjną prowadzącą rekrutację do udziału w Dziennym Domu Senior+ jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Kandydat zainteresowany udziałem w zajęciach w Dziennym Domu Senior+ powinien dostarczyć następujące dokumenty rekrutacyjne:

- formularz zgłoszeniowy,

- oświadczenie kandydata,

- zaświadczenie lekarskie,

- dokumenty potwierdzające dochód osoby/rodziny.
 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest u pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej  Ośrodka.

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej  można uzyskać u pracowników socjalnych oraz pod numerem telefonu 17 747 90 96 (Dzienny Dom Senior+ w Hucie Przedborskiej). 


 

  Formularz Zgłoszeniowy - SENIOR+

  Oświadczenie kandydata

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Regulamin rekrutacji oraz udziału w zajeciach