ZAJĘCIA W DZIENNYM DOMU SENIOR+ W HUCIE PRZEDBORSKIEJ
 

W Dziennym Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej seniorzy aktywnie uczestniczą w różnych zajęciach, doskonaląc różne umiejętności. Ponadto placówka jest miejscem spędzania wolnego czasu, towarzyskiej integracji, wzajemnej pomocy i wparcia oraz dzielenia się doświadczeniami.


 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 

Niezbędnym i jednym z najważniejszych sposobów na zapewnienie umysłowi dobrej kondycji jest skłonienie go do nieustannego działania. Uczenie się przez całe życie – zarówno zdobywanie wiedzy, jak i korzystanie z niej, rozwiązywanie problemów, stawianie sobie wyzwań – jest tym, czego potrzebuje mózg każdego, niezależnie od wieku.

            W ramach zajęć edukacyjnych seniorzy pobudzają umysł do działania, ćwiczą pamięć, koncentrację, podzielność uwagi. Każdemu seniorowi powinna bowiem  przyświecać zasada, iż nieustanny rozwój i aktywność to klucz do utrzymania ciała i mózgu w dobrej kondycji na długie lata. 

 

 


 

REHABILITACJA I ZAJĘCIA RUCHOWE

 

Aktywność fizyczna jest wskazana w każdym wieku. Dzięki systematycznym zajęciom ruchowym seniorzy mogą spowolnić zmiany zachodzące w organizmie i utrzymać dobrą kondycję na lata. Fizjoterapeuta dba o to, aby poprzez codzienną aktywność  fizyczną i rehabilitację, osoby starsze mogły być jak najdłużej sprawne, samodzielne i niezależne od pomocy innych osób.

 

 

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA

 

Terapia zajęciowa to czynności o charakterze zajęć manualnych, które mają na celu poprawienie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej. Seniorzy w ramach zajęć wykonują różnego rodzaju wyroby i prace plastyczne. Zajęcia te integrują, aktywizują seniorów, przyczyniają się do ogólnego usprawniania i pobudzania zaradności, uczą współdziałania w grupie i środowisku, rozwijają różne zainteresowania, wyzwalają możliwości twórcze seniorów oraz likwidują nudę i monotonny tryb życia.

 

 

 

TERAPIA KULINARNA

 

W ramach zajęć kulinarnych seniorzy biorą udział w przygotowaniu posiłków. Celem tych zajęć jest aktywizacja i usprawnianie osób starszych, kształtowanie postawy zaradności, nabywanie umiejętności pracy zespołowej i odpowiedzialności za wykonywane zadania, wdrażanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas korzystania z narzędzi i urządzeń znajdujących się w kuchni.  Seniorzy doskonalą także umiejętność posługiwania się sprzętem AGD ułatwiającym pracę w kuchni.