STRATEGIE I PROGRAMY
    Gminny Program Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
                  na lata 2018-2020.

 

    Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie przyjęcia
                  Gminnego Programu Wsparcia Rodziny  Gminy Kolbuszowa

 

    Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
                  i Gminy Kolbuszowa na lata 2013 - 2020.

 

    Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta i Gminy Kolbuszowa
                  na lata 2015 - 2017.

 

    Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
                  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022.


    Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych.
 

    Uchwały w sprawie  Programu Wsparcia Rodzin
                    Wielodzietnych

     Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z

                      dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia
                    programu osłonowego w zakresie dożywiania
                    "Pomoc gminy w zakresie dożywiania"
                    na lata 2019-2023

 

 


 

    Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
                  Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
                  na lata 2013 - 2020  za  2017 rok


    Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
                  Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
                  na lata 2013 - 2020 za 2016 rok.


    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
                  Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
                  na lata 2015 - 2017 za 2017 rok.
 

   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
                  Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
                  na lata 2015 - 2017 za 2016 rok.

  

    Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnego Zespołu
                 Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
                 w rodzinie z realizacji w 2016 roku Gminnego Programu
                 Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
                 Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2016
                 w mieście i gminie Kolbuszowa

 

 

 

 

 

 

 Program Rodzina 500 +

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet


 

  

 

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.