STRATEGIE I PROGRAMY
    Gminny Program Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
                  na lata 2018-2020.

 

    Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie przyjęcia
                  Gminnego Programu Wsparcia Rodziny  Gminy Kolbuszowa

 

    Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
                  i Gminy Kolbuszowa na lata 2013 - 2020.

 

    Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta i Gminy Kolbuszowa
                  na lata 2015 - 2017.

 

    Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
                  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022.


    Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych.
 

    Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin
                    Wielodzietnych 

 

    Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
                  Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
                  na lata 2013 - 2020  za  2017 rok

 

    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
                  Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
                  na lata 2015 - 2017

 

    Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
                  Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
                  na lata 2013 - 2020 za 2016 rok.

 

    Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnego Zespołu
                 Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
                 w rodzinie z realizacji w 2016 roku Gminnego Programu
                 Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
                 Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2016
                 w mieście i gminie Kolbuszowa

 

 

 

 

 

 

 


 

Program Rodzina 500 +


Infolinia 500+
800 100 990


 

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet


 

  

 

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.