Akcja na rzecz osób z autyzmem – „JESTEŚMY Z WAMI, NIEBIESKIMI MOTYLAMI”

 

W dniu 19-04-2021 r. uczestnicy Dziennego Domu Senior+ przyłączyli się do akcji na rzecz osób z autyzmem w ramach #challengeniebieskiemotyle2021 zainicjowanej przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu. Dzienny Dom Senior+ w Hucie Przedborskiej został nominowany do wykonania zadań w ramach akcji przez Dzienny Dom Senior-Wigor w Niwiskach. Celem akcji jest poszerzenie wiedzy i świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

W ramach solidarności z osobami z autyzmem przekazaliśmy niebieską iskierkę przyjaźni wykonując trzy zadania tj. została wykonana dekoracja tematyczna związana z akcją, uczestnicy ubrali się na niebiesko oraz terapeuta wygłosił prelekcję na temat autyzmu.
Niech iskierka nie gaśnie w naszych sercach. Jesteśmy z Wami, niebieskimi motylami.

 

motyle.jpg