1. PROGRAM OSŁONOWY „WSPIERANIE JEDNOSTEK  SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

    

 

2. Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023"

 

 

3. PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025
EDYCJA - 2023 - 
 

PLAKAT 2023 

 

4. PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025
EDYCJA - 2022-
 

PLAKAT 2022

 

5.  PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2015-2020
EDYCJA - 2020-