„DZIENNY DOM POBYTU SENIORA”

Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Beneficjent:
Gmina Kolbuszowa

Dane teleadresowe:
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Telefon: 17 22 71 333
Faks: 17 22 72 939
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.kolbuszowa.pl

Lider projektu: Gmina Kolbuszowa

Partner projektu: Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego  w Mielcu
Gmina Kolbuszowa wyznaczyła własną jednostkę organizacyjną tj.  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej do współpracy w realizacji projektu.

Numer umowy o dofinansowanie:
Umowa o dofinansowanie nr RPPK.08.03.00-18-0022/20 zawarta w dniu 29 kwietnia 2021 r.

Budżet projektu:
Wartość Projektu - 1 815 724,80 PLN
Wysokość dofinansowania - 1 710 724,80 PLN

Okres realizacji projektu:  od 1.10.2021 r. do 30.09.2023 r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności opiekuńczych dla 30 osób starszych/osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, po 60 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki dla osób starszych/osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego), zamieszkujących na terenie Gminy Kolbuszowa.

 Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 30 osób po 60 roku życia, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa.

Opis projektu:

Pozyskane dofinansowanie w ramach projektu, zostanie przeznaczone m.in.: na zatrudnienie kadry, wyżywienie i transport uczestników, zakup wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora, zakup materiałów do zajęć, wydatki związane z bieżącą działalnością itp.

W Dziennym Domu Pobytu Seniora powstanie łącznie 30 miejsc dla seniorów.

Dzienny Dom Pobytu Seniora będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu od poniedziałku
do piątku, po 8 godzin dziennie. Seniorzy będą mieli zapewniony dowóz, wyżywienie (śniadanie oraz dwudaniowe obiady), stałą opiekę oraz zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia o charakterze rozwojowym, edukacyjnym i rekreacyjnym.

Obiekt będzie w pełni wyposażony i dostosowany do potrzeb osób starszych. Do dyspozycji seniorów będą: sala spotkań z aneksem kuchennym, pomieszczenie klubowe z kącikiem czytelniczym i komputerowym, sala ćwiczeń z szatnią i natryskiem, sale do indywidualnej terapii i wypoczynku.

 

Wizualizacja poglądowa budynku - narożnik od bulwarówProjekt „Dzienny Dom Pobytu Seniora” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest elementem uzupełniającym, powiązanym z projektami inwestycyjnymi w ramach rewitalizacji miasta.