„Dom Seniora Nad Nilem” w Kolbuszowej jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla mieszkańców gminy Kolbuszowa
w wieku powyżej 60- go roku życia, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Od dnia 1 października 2023 r. Dom znajduje się w strukturach
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Zakres działalności naszego Domu jest bardzo szeroki. Pomagamy zorganizować czas w ciągu dnia, zaspokoić potrzeby towarzyskie, kulturalne oraz opiekuńcze, zadbać o kondycję fizyczną i psychiczną seniorów.  Do naszych zadań należy m.in.:

 • aktywizacja i integracja uczestników,
 • zapewnienie osobom starszym i z niepełnosprawnościami opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 • budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami a aktywnym młodym pokoleniem,
 • dbałość o kondycję fizyczną i intelektualną poprzez rehabilitację ruchową i terapię zajęciową,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami życia codziennego,
 • kształtowanie umiejętności organizowania i zagospodarowania czasu wolnego z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań, możliwości oraz umiejętności uczestnika,
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
 • twórcze przeżywanie okresu starości,
 • pogłębianie życia duchowego,
 • tworzenie nowych więzi społecznych poprzez organizowanie wzajemnej pomocy.

Powyższe zadania realizujemy na terenie naszego Domu poprzez zapewnienie:

 • usług opiekuńczych,
 • jednego ciepłego posiłku (obiadu),
 • terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej,
 • usług rehabilitacyjnych grupowych oraz indywidualnych,
 • możliwości udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i kulinarnych,
 • zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjno-kulturalnych,
 • dowozu do naszego Domu i z powrotem,
 • opieki i wsparcia wykwalifikowanej kadry.

Każdego dnia na terenie naszego Domu organizujemy warsztaty kulinarne, podczas których seniorzy z pomocą opiekunów mają możliwość przygotowania drobnego poczęstunku, kawy, herbaty.

Nasi Uczestnicy mają do dyspozycji budynek dwukondygnacyjny wyposażony w windę, zlokalizowany przy bulwarach w centrum miasta. Zarówno otoczenie jak i budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nasi Seniorzy mają do dyspozycji następujące pomieszczenia:

 • sala pobytu dziennego / jadalnia z miejscem wypoczynkowo- czytelniczym,
 • aneks kuchenny,
 • pracownia rękodzielniczo- plastyczna,
 • sala rehabilitacji grupowej,
 • pomieszczenie terapii indywidualnej,
 • pomieszczenie do odpoczynku,
 • sala doświadczania świata i terapii metodą Snoezelena,
 • łazienki przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Od dnia 1 października 2023 r. „Dom Seniora Nad Nilem” w Kolbuszowej dysponuje 33 miejscami. Dom jest otwarty w dni robocze przez 8 godzin od poniedziałku do piątku.