REKRUTACJA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
"Domu Seniora Nad Nilem” w Kolbuszowej

 

            Uczestnikami zajęć w Domu Seniora Nad Nilem” w Kolbuszowej mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku od 60 lat, zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Gminy Kolbuszowa.
Rekrutacja do ośrodka wsparcia odbywa się sukcesywnie do czasu naboru ostatecznej liczby uczestników.

            Jednostką organizacyjną prowadzącą rekrutację do udziału w "Domu Seniora Nad Nilem” w Kolbuszowej jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Kandydat zainteresowany udziałem w zajęciach w Domu Seniora Nad Nilem” w Kolbuszowej powinien dostarczyć następujące dokumenty rekrutacyjne:

- formularz zgłoszeniowy,

- oświadczenie kandydata,

- zaświadczenie lekarskie,

- dokumenty potwierdzające dochód osoby/rodziny.
 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do pobrania ze strony internetowej  Ośrodka.

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w zajęciach "Domu Seniora Nad Nilem” w Kolbuszowej  można uzyskać u pracowników socjalnych oraz pod numerem telefonu 17 749 85 66 ("Dom Seniora Nad Nilem” w Kolbuszowej). 


 

  Regulamin Rekrutacji oraz udziału w zajęciach

  Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy do udziału w zajęciach ośrodka wsparcia

  Załącznik 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku

  Załącznik 3 - Zaświadczenie lekarskie