Druki do pobrania - fundusz alimentacyjny

 

na nowy  2018/2019 i bieżący okres zasiłkowy             

 

 

 

  FA-1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  FA-1Z - Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

FA-OswOświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności

  ZFA-03Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągnietych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku poz. 361  z póź. zm.) 

  ZFA-05 -Oświadczenie wnioskodawcy o wilekości gospodarstwa rolnego

  ZFA-06 - Oświadczenie wnioskodawcy o beskuteczności egzekucji alimentów

 

 Program Rodzina 500 +

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet


 

  

 

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.