Wykaz Instytucji Pomocowych na terenie województwa podkarpackiego

 

 •    Wykaz Placówek udzielających wsparcia osobom 
               potrzebującym w okresie zimowym 2018/2019
   
 •    Wykaz Placówek Wsparcia Dziennego

   
 •    Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar
               Przemocy w Rodzinie
   
 •    Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej
   
 •    Wykaz Punków Konsultacyjnych, Punków Interwencji
               Kryzysowej, udzielających pomocy osobom/rodzinom
               dotkniętym przemocą w rodzinie

   
 •    Wykaz podmiotów realizujących programy
               korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących
               przemoc w rodzinie

   
 •    Wykaz organizacji pozarządowych udzielających
               pomocy osoobom/rodzinom dotkniętym przemocą
               w rodzinie

   
 •    Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
   
 •    Rejestr Placówek Zapewniających Miejsca Noclegowe
   


 Program Rodzina 500 +

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet


 

  

 

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.