Dzienny Dom Senior+ w Hucie Przedborskiej funkcjonuje od stycznia 2018 r.

Głównym celem działalności placówki jest zapobieganie wykluczeniu oraz marginalizacji z życia społecznego Seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa, poprzez zapewnienie im różnych form aktywizacji i samorealizacji, zarówno w sferze kultury, rozrywki, zdrowia jak i aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych zainteresowań.

W zajęciach Dziennego Domu Senior+ mogą wziąć udział zarówno kobiety jak i mężczyźni, nieaktywni zawodowo, w wieku co najmniej 60 lat.

Dzienny Dom Senior+ jest miejscem wspólnych spotkań i przede wszystkim aktywizacji Seniorów. Do dyspozycji uczestników jest kilka odpowiednio wyposażonych sal m.in. pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań i jadalni; pomieszczenie klubowe wyposażone m.in. w telewizor, komputer, bibliotekę; pomieszczenie do odpoczynku z miejscami leżącymi oraz sala, w której prowadzona jest rehabilitacja i zajęcia ruchowe.

            Placówka zapewnia osobom starszym pomoc w czynnościach dnia codziennego oraz m.in. usługi socjalne (w tym m.in. posiłek ), zajęcia edukacyjne (trening umysłu), kulturalno-oświatowe (np. wycieczki rekreacyjne), aktywizujące społecznie (np. organizacja Dni Seniora, współpraca ze szkołami i przedszkolami), terapię zajęciową (np. warsztaty rękodzielnicze, plastyczne, muzykoterapia itp.), zajęcia ruchowe i rehabilitacja.

            Wszystkim skierowanym  Seniorom zapewniony jest ciepły posiłek oraz dowóz do ośrodka wsparcia z miejsca zamieszkania i z powrotem.

W Dziennym Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej seniorzy aktywnie uczestniczą w różnych zajęciach, doskonaląc różne umiejętności. Ponadto placówka jest miejscem spędzania wolnego czasu, towarzyskiej integracji, wzajemnej pomocy i wparcia oraz dzielenia się doświadczeniami. 

Aktywność fizyczna jest wskazana w każdym wieku. Dzięki systematycznym zajęciom ruchowym i rehabilitacji seniorzy mogą spowolnić zmiany zachodzące w organizmie i utrzymać dobrą kondycję na lata. Fizjoterapeuta dba o to, aby poprzez codzienną aktywność  fizyczną i rehabilitację, osoby starsze mogły być jak najdłużej sprawne, samodzielne i niezależne od pomocy innych osób. 

Terapia zajęciowa to czynności o charakterze zajęć manualnych, które mają na celu poprawienie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej. Seniorzy w ramach zajęć wykonują różnego rodzaju wyroby i prace plastyczne. Zajęcia te integrują, aktywizują seniorów, przyczyniają się do ogólnego usprawniania i pobudzania zaradności, uczą współdziałania w grupie i środowisku, rozwijają różne zainteresowania, wyzwalają możliwości twórcze seniorów oraz likwidują nudę i monotonny tryb życia. 

W ramach zajęć kulinarnych seniorzy biorą udział w przygotowaniu posiłków. Celem tych zajęć jest aktywizacja i usprawnianie osób starszych, kształtowanie postawy zaradności, nabywanie umiejętności pracy zespołowej i odpowiedzialności za wykonywane zadania, wdrażanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas korzystania z narzędzi i urządzeń znajdujących się w kuchni.  Seniorzy doskonalą także umiejętność posługiwania się sprzętem AGD ułatwiającym pracę w kuchni. 

Niezbędnym i jednym z najważniejszych sposobów na zapewnienie umysłowi dobrej kondycji jest skłonienie go do nieustannego działania. Uczenie się przez całe życie – zarówno zdobywanie wiedzy, jak i korzystanie z niej, rozwiązywanie problemów, stawianie sobie wyzwań – jest tym, czego potrzebuje mózg każdego, niezależnie od wieku.

            W ramach zajęć edukacyjnych seniorzy pobudzają umysł do działania, ćwiczą pamięć, koncentrację, podzielność uwagi. Każdemu seniorowi powinna bowiem  przyświecać zasada, iż nieustanny rozwój i aktywność to klucz do utrzymania ciała i mózgu w dobrej kondycji na długie lata.