WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
 MOŻNA ZŁOŻYĆ W BUDYNKU
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KOLBUSZOWEJ
UL. OBROŃCÓW POKOJU 21A

POKÓJ NR 12  (1 PIĘTRO)

TEL: 17 740-79-18

 

w godzinach:
w poniedziałek  od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Wnioski są wydawane bezpłatnie.
Wszelkie próby pobierania opłat za udostępnianie tych dokumentów są oszustwem i naciąganiem na niepotrzebne koszty


Wypełniony wniosek w formie papierowej można wysyłać za pomocą Urzędów Pocztowych.
Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.


Wnioski można wysyłać na adres Urzędu Miejskiego
(ul. Obrońców Pokoju 21)
lub M-G Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Obrońców Pokoju 21a)

Wniosek można także złożyć w formie elektronicznej za pomocą aplikacji e-wnioski portalu emp@tiaWnioski można składać za pomocą bankowości elektronicznej i platformy usług elektronicznych ZUS

Dane identyfikacyjne naszej jednostki na stronie ZUS
 https://pue.zus.pl

KOD: 301806023000_KS_02
Nazwa: M-G OPS KOLBUSZOWA
 

 

   Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z póź. zm.).

   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polistyki Społecznej  z dnia 27 lipca 2017 r. poz. 1465


 


 

DRUKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

  SW-1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

  ZSW-01 - Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym

ZSW-03Oświadczenie o gospodarstwie rolnym

 


 
Jeżeli członek rodziny, matka lub ojciec dziecka na które składany jest wniosek o świadczenie wychowawcze
przebywa na terenie Uni Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii
nabywa prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich.

 

Wnioskodawcą wniosku złożonego w POLSCE zawsze musi być osoba, która składała wniosek za granicą

 

Koordynacja świadczeń polega na ustaleniu, które państwo jest właściwe do wypłaty świadczeń.
Gdy zachodzi koordynacja, sprawa podlega wojewodzie i do wniosku należy dołączyć dodatkowe oświadczenia

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

 

 

 


 Program Rodzina 500 +

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet


 

  

 

Gościmy

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.