INFORMACJA

Polski Komitet Pomocy Społecznej ZMG w Kolbuszowej informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej mogą odbierać paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2016 w stowarzyszeniu przy ul. Janka Bytnara 3 (dawny internat)
od 21 listopada (poniedziałek) do 23 listopada (środa) 2016 r., w godzinach 9:00- 13:00

Jednocześnie informujemy, że poza wyznaczonymi godzinami obiór żywności nie będzie możliwy.

INFORMACJA

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej mogą odbierać paczki żywnościowe
w ramach Podprogramu 2016 w stowarzyszeniu przy ul. Jana Pawła II 8
od 26 października 2016 r., w dni robocze w godzinach 8: 00- 16:00

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa

Dotyczy: instalacji ogniw fotowoltaicznych  na domach prywatnych oraz instalacji pomp ciepła i wymiany kotłów węglowych w ramach Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza, że w dniach, od 20 października 2016 r. do 10 listopada  2016 r. będzie prowadzony w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w pokoju nr  2 w godz. od 800  do 14 30 nabór wniosków w ramach projektu pod nazwą „Rozwój odnawianych źródeł energii w gminie Kolbuszowa planowanego do realizacji przez Gminę Kolbuszowa w ramach działania 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 

Czytaj więcej: Nabór wniosków - ogniwa, pompy, kotły

KONKURS

„Gmina Kolbuszowa bardziej otwarta na potrzeby rodziny”
     

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Kolbuszowa i jest jedną z części Konkursu „Gmina wspierająca rodzinę” do którego przystąpiła gmina Kolbuszowa

  1. ORGANIZATOR
  • Burmistrz Kolbuszowej za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej
  1. CELE  KONKURSU

wskazanie rozwiązań, które sprawiły/sprawią, że gmina Kolbuszowa jest/będzie bardziej otwarta na potrzeby rodzinyCzytaj więcej: Konkurs

INFORMACJA

dla osób posiadających gospodarstwo rolne i składających wnioski o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny w okresie zasiłkowym 2016/2017

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1.975 zł.

Miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 164,58 zł.


DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie

„BIZNESKLASA – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim”.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

rozpocznie się 30 września 2016 r.
i trwać będzie do 20 października 2016 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu w Kolbuszowej w siedzibie Stowarzyszenia „NIL” przy ul. Jana Pawła II 8

w godzinach 08:00-16:00

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod numerem telefonu 17 2270 258 oraz na stronie www.nil.kolbuszowa.pl

Czytaj więcej: 20-09-2016


 

Program Rodzina 500 +


Infolinia 500+
800 100 990


 

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet


 

  

 

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.