Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej osób starszych
do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

 

Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ogłasza się rekrutację uzupełniającą do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w  Kolbuszowej.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 13.04.2023 r. do 21.04.2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Dziennego Domu Pobytu Seniora
w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza 8, w godz. funkcjonowania placówki (8.00 – 16.00), podczas których będzie możliwość rozmowy z pracownikami Domu Seniora, zapoznania się z funkcjonowaniem placówki, a także obejrzenia obiektu.

 

DDPS 2023

 

 

 senior

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, iż prowadzi nabór ciągły do Dziennego Domu „SENIOR+” w Hucie Przedborskiej

 

Do udziału w  zajęciach w Dziennym Domu „SENIOR+” w Hucie Przedborskiej zapraszamy osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach  mogą uzyskać wszelkie informacje u pracowników socjalnych  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133 oraz u pracowników Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej, w godzinach pracy placówki: pn. - pt. 8.00 – 16.00, tel. 17 747 90 96.

Informacje dotyczące udziału w zajęciach prowadzonych w Dziennym Domu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są również na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej /www.mgops.kolbuszowa.pl/, w zakładce SENIOR+.

Oferujemy szeroki zakres usług, który obejmuje w szczególności usługi:

 • socjalne, w tym gorący posiłek
 • edukacyjne,
 • kulturalno- oświatowe,
 • aktywności ruchowej
 • sportowo- rekreacyjne
 • aktywizujące społecznie
 • terapii zajęciowej

Osoby zainteresowane pobytem w Dziennym Domu mogą także odwiedzić placówkę i zapoznać się z jej funkcjonowaniem.

Zajęcia w Dziennym Domu odbywają się od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 16.00. Zapewniamy transport z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej i z powrotem.


Senior huta


Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ogłasza się rekrutację uzupełniającą do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w  Kolbuszowej.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 22.02.2023 r. do 03.03.2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza 8, w godz. funkcjonowania placówki (8.00 – 16.00), podczas których będzie możliwość rozmowy z pracownikami Domu Seniora, zapoznania się z funkcjonowaniem placówki, a także obejrzenia obiektu. 

 

Od 1 stycznia 2023 r. nastąpiła zmiana siedziby punktu udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa oraz nieodpłatnej mediacji w Kolbuszowej. Obecnie punkt ten mieści się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Jana Pawła II 8 (budynek na rogu skrzyżowania). Wcześniej znajdował się on w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.

Bezpłatną pomoc prawną w tym miejscu można uzyskać w:

 • poniedziałki: godz. 8.00 - 16.00,
 • wtorki: godz. 8.00 - 16.00,
 • środy: godz. 10.00 - 14.00,
 • czwartki: godz. 10.00 - 14.00,
 • piątki: godz. 9.00 - 13.00.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Więcej informacji o punktach bezpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej :
http://bip.powiat.kolbuszowa.pl/bip_kolbuszowa/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=229&layout=1&page=0,

 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.
https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-kolbuszowski-2023/