Ogłoszenie o naborze
Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022

Zapraszamy opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolbuszowa, do skorzystania z Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Program kierowany jest do:

członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej,  pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
i sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Opieka   wytchnieniowa   ma   za   zadanie   odciążenie  członków  rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych  poprzez  wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki Programowi opiekunowie dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację , jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,  do której należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz podane niżej załączniki:

W/w dokumenty należy składać do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21a.

Ogłoszenie o naborze
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022

Zapraszamy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunów z terenu  Gminy Kolbuszowa do skorzystania z Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Program jest kierowany do:

1 ) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym lub
c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta, w szczególności przy:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.


W ramach Programu  „Korpus Wsparcia Seniorów’ do 16 lutego 2022 r. do godziny 15.00 seniorzy powyżej 65 roku życia z terenu miasta i gminy Kolbuszowa mogą zgłaszać chęć skorzystania z tzw. „opieki na odległość”.
Chodzi o dostęp do opasek bezpieczeństwa, które będą połączone  z całodobowym centrum monitoringu.

Opaski bezpieczeństwa będą wyposażone w kilka funkcji. Najważniejsza z nich to przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS. Opaski bezpieczeństwa mogą mieć również wbudowany: detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami oraz funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, pielęgniarka, opiekun medyczny), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić
o interwencje kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów) lub wezwać służby ratunkowe.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 17 2271 133 wew. 109

Szczegółowe informacje można znaleźć w Programie „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2022 oraz Informatorze na stronie internetowej MRiPS.

https://www.gov.pl/web/rodzina/solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-wazna-pomoc-w-czasie-pandemii

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora---solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na wolne stanowiska pracy w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego w Mielcu  - Partner projektuDzienny Dom Pobytu Senioranr  RPPK.08.03.00-18-0022/20, ogłasza rekrutację na wolne stanowiska pracy:


1.     Kierownik Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej
2.     Opiekun w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej
3.     Instruktor ds. kulturalno - oświatowych w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej 
4.     Rehabilitant w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej
5.     Sprzątająca/y i wydająca/y posiłki w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej

 
Wszelkich informacji i wyjaśnień nt. rekrutacji na wolne stanowiska pracy w Dziennym Domu Pobytu Seniora udziela Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego w Mielcu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej pod numerem telefonu 17 2271 133 wew. 115 lub 116.

 


 

Ogłoszenie o naborze osób starszych
do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

Gmina Kolbuszowa wraz z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w Mielcu zapraszają do udziału w projekcie  „Dzienny Dom Pobytu Seniora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z

Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbuszowej,
ul. Obrońców Pokoju 21 a,
w godzinach pracy Ośrodka:
pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30
tel. 17 2271 133,

www.mgops.kolbuszowa.pl,
e- mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,