Wyróżnienie pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej

  2 grudnia 2021 r. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła Karolinie Blicharz pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej list gratulacyjny za całokształt działalności w obszarze zabezpieczenia społecznego.

 

Gratulujemy wyróżnienia

 

 


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie : 
„Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych z terenu powiatu kolbuszowskiego”,

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 15 OSÓB W WIEKU 18-64L.( III edycja), niepracujących (bierne zawodowo, bezrobotne w tym długotrwale), z terenu pow. kolbuszowskiego, spełniające jedną przesłanek z ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. 


Więcej informacji w pliku poniżej:
 

 Informacja o projekcie

 

 

                       

 

Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON informuje, że w Oddziale Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie z dniem 1 września 2021 r. zostały utworzone  Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON)

Centra te świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące. 

http://cidon.pfron.org.pl/

 

 Informacja Dyrektora PFRON

 

 


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Jednym z celów Programu jest objęcie zasięgiem jak największej liczby jednostek samorządu terytorialnego, w których usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej jeszcze nie jest realizowana. 
 
 
 
Program Asystent osobisty soby niepełnosprawnej - edycja 2022