Od 1 stycznia 2023 r. nastąpiła zmiana siedziby punktu udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa oraz nieodpłatnej mediacji w Kolbuszowej. Obecnie punkt ten mieści się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Jana Pawła II 8 (budynek na rogu skrzyżowania). Wcześniej znajdował się on w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.

Bezpłatną pomoc prawną w tym miejscu można uzyskać w:

  • poniedziałki: godz. 8.00 - 16.00,
  • wtorki: godz. 8.00 - 16.00,
  • środy: godz. 10.00 - 14.00,
  • czwartki: godz. 10.00 - 14.00,
  • piątki: godz. 9.00 - 13.00.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Więcej informacji o punktach bezpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej :
http://bip.powiat.kolbuszowa.pl/bip_kolbuszowa/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=229&layout=1&page=0,

 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.
https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-kolbuszowski-2023/ 

 

 

 

W dniu 1 stycznia br. weszła w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Wprowadza ona refundacje poniesionych kosztów podatku VAT dla gospodarstw domowych, które używają gazu do celów grzewczych. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem tylko wodę użytkową.

Wnioski o tzw. dodatek gazowy można już składać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej (ul. Ruczki 3, budynek Dworca PKP) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP Urzędu Miejskiego, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT.

DRUKI i więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego

 


 


Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ogłasza się rekrutację uzupełniającą do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w  Kolbuszowej.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 16.01.2023 r. do 27.01.2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza 8, w godz. funkcjonowania placówki (8.00 – 16.00), podczas których będzie możliwość rozmowy z pracownikami Domu Seniora, zapoznania się z funkcjonowaniem placówki, a także obejrzenia obiektu. 

  

 

 

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ulicy Ruczki 3 (budynek Dworca PKS i PKP) lub elektronicznie na adres     e-PUAP   /qdgfl4696w/SkrytkaESP

Zgodnie z rozporządzeniem dodatek elektryczny przysługuje osobom, których gospodarstwo domowe wykorzystuje elektryczne urządzenia grzewcze, pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, gospodarstwo domowe nie skorzystało z dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz nie skorzystało nie skorzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.