Program Opieka wytchnieniowa– edycja 2022
 

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
 


PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE :

 

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) - sprawiedliwe i bezpieczne warunki pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.


Znajdziemy tutaj informacje m. in. na temat poszukiwania i podejmowania zatrudnienia, warunków życia i pracy, podatków, zabezpieczeń społecznych czy ubezpieczeń zdrowotnych. Opracowania te obejmują najważniejsze aspekty, które dotyczą podejmowania bezpiecznego zatrudnienia za granicą. Zapoznając się z informacjami przed wyjazdem możemy uniknąć przykrych niespodzianek, które mogłyby nas spotkać.
 

 

 

Kierownik Inspektoratu ZUS w Mielcu informuje, że od 01 lipca b.r. rozpoczęła się realizacja programu Dobry Start 300+ dla ucznia.
Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie elektronicznie:
 

- na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
- poprzez bankowość elektroniczną
- na portalu empatia.mpips.gov.pl
 

Jeśli nie masz profilu PUE, zapraszamy na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie oraz pomoże wypełnić wniosek.

Miejsce spotkania: PT KRUS w Kolbuszowej, ul. Ks. Ruczki 10

Termin: 07 wrzesień b.r., wtorek    w godzinach: od 9:00 do 12:00

Ważne: Weź ze sobą dowód osobisty, email oraz numer rachunku bankowego.