Regulamin

     Załącznik Nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

     Załącznik Nr 2 - Oświadczenie - wizerunek

     Załącznik Nr 3 - Zaświadczenie lekarskie - wzór

 

 

 

 

 ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE 


Od stycznia 2024 roku w  będzie dostępne nowe ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE.
Będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością, a nie do ich opiekunów.
Jak będzie można je uzyskać? Ile wyniosą wypłaty? Co z świadczeniem pielęgnacyjnym?

Przedstawiamy poniżej informacje MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 Zamieszczamy treść ustawy o świadczeniu wspierającym 
(wersja na dzień 26 lipca 2023 r.) 

     Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1429 )


MINISTERSTWO uruchomiło także INFOLINIĘ.
Można tam uzyskać bieżące informację na temat nowego świadczenia

 


 

 Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej osób starszych
do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej


Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ogłasza się rekrutację uzupełniającą do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w  Kolbuszowej.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 08.08.2023 r. do 22.08.2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza 8, w godz. funkcjonowania placówki (8.00 – 16.00), podczas których będzie możliwość rozmowy z pracownikami Domu Seniora, zapoznania się z funkcjonowaniem placówki, a także obejrzenia obiektu.

 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym
Stypendia i zasiłki szkolne 2023/2024


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 należy składać w tut. Ośrodku 
od 01 września 2023 r. do 15 września 2023 r.,
a w przypadku słuchaczy kolegium do 15 października 2023 r.

 

 

 


Projekt Gminy Kolbuszowa/Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej „Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa – edycja 2023” 
najlepszy w kraju !!!

 

Gmina Kolbuszowa/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zdobył I miejsce oraz nagrodę pieniężną za opracowanie projektu pn. „Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa – edycja 2023” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2023.

Indywidulane konsultacje z psychologiem, pedagogiem, specjalistą w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc/ terapeutą uzależnień, grupa wsparcia, spotkanie edukacyjne dot. tematyki przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniu, szkolenia i konferencja dla osób zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie  - to tylko część działań zaproponowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w projekcie „Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa – edycja 2023”, który został przygotowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Konkurs składał się z dwóch etapów: wojewódzkiego i centralnego. Na etapie centralnym wpłynęło 136 wniosków, spośród których wyłoniono 68 projektów z największą liczbą punktów w ocenie merytorycznej.

Wśród tych 68 projektów, projekt Ośrodka Pomocy Społecznej „Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa – edycja 2023” z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie uzyskał największą liczbę punktów.
Za zajęcie I miejsca – Gminie Kolbuszowa/ Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przyznano nagrodę w wysokości 10 000 zł z  przeznaczeniem na realizację działań w ramach projektu.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Kolbuszowa zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, w szczególności do osób doznających przemocy w rodzinie. W projekcie mogą wziąć również udział członkowie rodzin, a także inne osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące, osoby stosujące przemoc w rodzinie, świadkowie przemocy w rodzinie oraz przedstawiciele służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Planowany czas realizacji projektu od września do grudnia 2023 r.

  

PLAKAT Przemoc 2023