RACHUNEK RODZINNY


Informujemy, w związku zmianą ustawy o prawie bankowym, osoby pobierające świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej mogą w instytucjach bankowych, SKOK-ach, założyć RACHUNEK RODZINNY


Środki pieniężne znajdujące się na rachunku rodzinnym są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji

Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku,
w którym rachunek jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji.

Bank nie pobiera opłat i prowizji za wydanie instrumentu płatniczego do rachunku rodzinnego, jego miesięczne utrzymanie oraz wypłaty z wykorzystaniem tego instrumentu przy użyciu bankomatów tego banku


   Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 1177 z dnia 2016-08-05) 

 

Zaproszenie


            Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zaprasza Państwa do przystąpienia do Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w charakterze Partnerów i przedstawienia oferty, która dawałaby rodzinom wielodzietnym możliwość korzystania z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi oferowane przez Państwa firmę.

Czytaj więcej: Zaproszenie do KDR 2016WNIOSKI O ZASIŁEK RODZINNY
NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

który trwa od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.
można składać od 1 sierpnia 2018 r.
w pokoju nr 12 ( I piętro )

w godzinach:
w poniedziałek  od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

TELEFON: 17 740 - 79 - 18

 

a przypadku wniosków składanych
drogą elektroniczną

od 1 LIPCA 2018 r.
Prawo do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy
będzie ustalane na podstawie dochodów z roku 2017.


NOWE WYSOKOŚCI ZASIŁKÓW RODZINNYCH
W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2017/2018DRUKI DO POBRANIA


WYMAGANE DOKUMENTY
 

 
ZAJĘCIA W ŚWIETLICY PKPS
 
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, iż zajęcia dla wychowanków Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej przy ul. Janka Bytnara 3 w Kolbuszowej rozpoczynają się 12 września 2016 r.
 
Świetlica będzie czynna przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:00 do 18:00.
 
Programy realizowane w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w roku 2016 zamieszczone zostały w zakładce Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - 2018/2019

 

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019
SĄ PRZYJMOWANE  od 1 SIERPNIA 2018 r.
a w przypadku wniosków składanych
drogą elektroniczną
od 1 LIPCA 2018 r.

 


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik  następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września   do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października   do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada   do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia   do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku roku.
 

WYMAGANE DOKUMENTY


Wnioski są dostępne w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, Dział Świadczeń Rodzinnych – Funduszu Alimentacyjnego, pok. Nr 12. 

Telefon:  17 740 79 18  wew. 131


Likwidacja kasy w siedzibie Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kolbuszowej

 

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. nastąpiła likwidacja kasy w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej o nr 41 9180 0008 2001 0002 1630 0001, w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej ul. Kościuszki 22, lub filii Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej przy Placu Wolności 59 oraz w kasie  nr 3 Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej na ul. Piekarskiej 15.
 


 

Program Rodzina 500 +


Infolinia 500+
800 100 990


 

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet


 

  

 

Gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.