Zaproszenie


            Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zaprasza Państwa do przystąpienia do Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w charakterze Partnerów i przedstawienia oferty, która dawałaby rodzinom wielodzietnym możliwość korzystania z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi oferowane przez Państwa firmę.

Czytaj więcej: Zaproszenie do KDR 2016WNIOSKI O ZASIŁEK RODZINNY
NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

który trwa od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.
można składać od 1 sierpnia 2018 r.
w pokoju nr 12 ( I piętro )

w godzinach:
w poniedziałek  od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

TELEFON: 17 740 - 79 - 18

 

a przypadku wniosków składanych
drogą elektroniczną

od 1 LIPCA 2018 r.
Prawo do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy
będzie ustalane na podstawie dochodów z roku 2017.


NOWE WYSOKOŚCI ZASIŁKÓW RODZINNYCH
W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2018/201
9DRUKI DO POBRANIA


WYMAGANE DOKUMENTY
 

 
ZAJĘCIA W ŚWIETLICY PKPS
 
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, iż zajęcia dla wychowanków Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej przy ul. Janka Bytnara 3 w Kolbuszowej rozpoczynają się 12 września 2016 r.
 
Świetlica będzie czynna przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:00 do 18:00.
 
Programy realizowane w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w roku 2016 zamieszczone zostały w zakładce Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - 2018/2019

 

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019
SĄ PRZYJMOWANE  od 1 SIERPNIA 2018 r.
a w przypadku wniosków składanych
drogą elektroniczną
od 1 LIPCA 2018 r.

 


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik  następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września   do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października   do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada   do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia   do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku roku.
 

WYMAGANE DOKUMENTY


Wnioski są dostępne w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, Dział Świadczeń Rodzinnych – Funduszu Alimentacyjnego, pok. Nr 12. 

Telefon:  17 740 79 18  wew. 131


Likwidacja kasy w siedzibie Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kolbuszowej

 

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. nastąpiła likwidacja kasy w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej o nr 41 9180 0008 2001 0002 1630 0001, w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej ul. Kościuszki 22, lub filii Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej przy Placu Wolności 59 oraz w kasie  nr 3 Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej na ul. Piekarskiej 15.
 


„Podziel się – Wielkanocna Zbiórka Żywności”.
 

Kierownictwo Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej składa serdeczne podziękowania w imieniu rodzin, które otrzymały pomoc rzeczową w ramach akcji „Podziel się – Wielkanocna Zbiórka Żywności” dla wszystkich pracowników M-GOPS w Kolbuszowej.

Dziękujemy za dar serca i aktywne wsparcie niniejszej akcji również dla:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolbuszowej

- Szkolnemu Kołu Caritas w Majdanie Królewskim

- Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Kolbuszowej

- Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce” w Kolbuszowej

- dla indywidualnych darczyńców,

którzy przyłączyli się do pomocy dla najbardziej potrzebujących osób starszych i samotnych z terenu gminy Kolbuszowa.Program Rodzina 500 +

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet


 

  

 

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.