Tydzień Ofiar Przestępstw
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że w dniach od  22 lutego 2016 r. do 27 lutego 2016 r. wzorem lat ubiegłych, będzie zorganizowany „Tydzień Ofiar Przestępstw”, a w dniu 22 lutego 2016r. odbędzie się „Dzień Ofiar Przestępstw”.

W związku z powyższym prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 4w godzinach urzędowania będą udzielali zgłaszającym się osobom informacji o uprawnieniach osób pokrzywdzonych przestępstwem.
 

Serdeczne podziękowania

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej składa serdeczne podziękowania w imieniu rodzin, które otrzymały pomoc rzeczową w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę w 2015 roku.

Dziękujemy za dar serca i aktywne wsparcie niniejszej akcji dla:

- Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,

- Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej,

- Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Kolbuszowej

- Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce” w Kolbuszowej

oraz dla wielu indywidualnych darczyńców, którzy przyłączyli się do pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.


 

NOWE
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
od stycznia 2016 r.


Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:

Czytaj więcej: świadczenie rodzicielskie


Zmiany w świadczeniach rodzinnych od stycznia 2016 r.

„ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”


Do 31 grudnia 2015 r. jeżeli w rodzinie, przekroczony został próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) choćby o złotówkę, rodzina nie otrzymuje lub traci wszystkie zasiłki rodzinne. Od stycznia 2016 r. wypłata tych zasiłków będzie pomniejszona tylko o kwotę przekroczenia progu dochodowego. Jeśli rodzina przekroczy kryterium o złotówkę, to dostanie to, co by jej się należało, pomniejszone o 1 zł, jeśli o 25 zł - pomniejszone o 25 zł, itd.

 

Świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przeciętną, miesięczną wysokością wszystkich świadczeń, o które ubiega się rodzina, a kwotą, o którą przekracza kryterium.

 

Minimalne wypłacane świadczenie będzie wynosić 20 zł. Dla przykładu - jeśli rodzina przekracza kryterium o 380 zł, a uprawniona jest do zasiłku i dodatków w wysokości 400 zł, to od 400 odejmujemy 380 i oznacza to, że tej rodzinie należy się 20 zł. Gdyby ta różnica wynosiła 19 zł, już by nie otrzymała tego świadczenia


 

Program Rodzina 500 +


Infolinia 500+
800 100 990


 

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet


 

  

 

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.