POMOC I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 

dla osób znajdujących się trudnej sytuacji 
w związku z pandemią COVID-19

 

 

Podkarpackie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

 

Fundacja Pro-Fil