Nowe zapytanie ofertowe na usługę transportu
w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego w Mielcu w związku z realizacją projektu „Dzienny Dom Pobytu Seniora” nr RPPK.08.03.00-18-0022/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Państwa, zaprasza do składania nowych ofert na usługę transportu w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej:

 

Zapytanie ofertowe nr 6/8.3/KOL/2022 na usługę transportu w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej - PDF

Zapytanie ofertowe nr 6/8.3/KOL/2022 na usługę transportu w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej - DOCX