Termin składania wniosków o świadczenia rodzinne

 

Wnioski o świadczenia rodzinne, teoretycznie można składać w dowolnym terminie.
Jest jednak kilka zapisów w ustawie, które uzależniają wypłatę świadczeń od terminu złożenia wniosku


I.  Składanie wniosku w trakcie trwania okresu zasiłkowego – pierwszy zasiłek, nowo narodzone dziecko:

Świadczenia rodzinne są wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.
Jeżeli więc dziecko urodzi się np. w marcu, a my wniosek o zasiłek rodzinny złożymy w kwietniu – to nie otrzymamy świadczeń za m-c marzec.
Odstępstwem od tej zasady są świadczenia rodzinne uzależnione od niepełnosprawności.  W takich przypadkach możliwe jest  wypłacenie świadczenia od daty złożenia wniosku o ustalenie niepełnosprawności, jednak także przy zachowaniu odpowiednich terminów. (szczegóły w art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych, którą możemy pobrać w zakładce Akty Prawne)

 

II. Składanie wniosku na początku okresu zasiłkowego – kontynuacja  (okres zasiłkowy trwa od listopada  do października)


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca danego roku.

W przypadku złożenia wniosku na kolejny okres zasiłkowy w dniach do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc listopad następuje do 30 listopada.

W przypadku złożenia wniosku na kolejny okres zasiłkowy w dniach od 1 września  do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku złożenia wniosku na kolejny okres zasiłkowy w dniach od 1 listopada  do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje  do  ostatniego dnia lutego następnego roku.