Druki do pobrania - fundusz alimentacyjny

na bieżący okres zasiłkowy

 

 

 

  FA-1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  FA-1Z - Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

FA-OswOświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności

  ZFA-03Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągnietych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych 

  ZFA-05 -Oświadczenie wnioskodawcy o wilekości gospodarstwa rolnego

  ZFA-06 - Oświadczenie wnioskodawcy o beskuteczności egzekucji alimentów

 

  INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU


 Oświadczenia potwierdzające, że obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z działalności gospodarczej spowodowane jest przeciwdziałaniem COVID-19

 

  Zaświadczenie o wysokości obniżonego wynagrodzenia
z powodu przeciwdziałania COVID-19


  Oświadczenie o wysokości obniżonego dochodu
z działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19


 

 


 

  Druk oświadczenia pod odpowiedzialnością karną

 


 

  Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym (dla pracodawcy)
 


 

  Wniosek o wydanie zaświadczenia