ZASADY ODPŁATNOŚCI
 

Za pobyt w "Domu Seniora Nad Nilem” w Kolbuszowej  jest ustalona odpłatność.

Zasady odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia reguluje stosowna uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej.


Wysokość opłaty uzależniona jest od wysokości dochodu.
Nieodpłatnie z pobytu w "Domu Seniora Nad Nilem” w Kolbuszowej skorzystają osoby, których dochód mieści się w kryterium dochodowym ustalonym w ustawie o pomocy społecznej, czyli dla osoby samotnie gospodarującej dochód nie będzie wyższy niż 776 zł, a w przypadku rodzin dochód przypadający na jedną osobę nie będzie większy niż 600 zł.  Uchwała Nr XXVI/301/20 z dnia 29 października 2020 r. Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad za pobyt w ośrodku wsparcia - dziennym domu pomocy

 

 Uchwała Nr XXXVIII/461/21 z dnia 28 października 2021 r. Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/301/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - dziennym domu pomocy