Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tak jak w roku poprzednim,  przyłączył się do akcji Szlachetna Paczka.

 
 

 

 

W okresie od 01.09.2016 r. do 30.11.2016 r. przez Stowarzyszenie Razem w Budach Głogowskich przy współpracy z Miejsko Gminnym Domem Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim oraz Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbuszowej realizowany jest projekt „Co Ci da ta złość?! Sztuka przeciw przemocy”. Projekt dofinansowano ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Działania podejmowane podczas realizacji projektu polegały głównie na warsztatach twórczych i artystycznych, których wytworem były dzieła mówiące o przemocy 
m.in.: o przyczynach i skutkach zachowania agresywnego, umiejętnościach rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, umiejętnościach nawiązywania kontaktów. 
Zaangażowane do projektu dzieci i młodzież z Rzeszowa, Gminy Głogów Małopolski oraz Kolbuszowej miały możliwość zorganizowania kampanii społecznej przygotowanej pod okiem specjalistów mówiącej o przemocy w rodzinie. Środkami wyrazu kampanii były działania artystyczne takie jak:

  • Plastyka: m.in.: tworzenie komiksu mówiącego o przemocy;
  • Teatr: m.in.: zajęcia pantomimiczne, wcielanie się w role, elementy psychodramy, efektem będzie etiuda mówiąca o przemocy;
  • Film, fotografia: m.in.: stworzenie spotu filmowego o przemocy, sesja zdjęciowa do kampanii przeciw przemocy;
  • Muzyka: m.in.: elementy muzykoterapii, wyrażania siebie przez muzykę, grę na instrumentach, śpiew.

Uczestnicy zadania mieli także możliwość uczestniczenia w spotkaniu z psychoprofilaktykiem. Podczas tych spotkań zostali uwrażliwieni na bodźce i sygnały mówiące o stosowaniu przemocy oraz o ścieżkach postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 
 
 

 

 

 

W dniu 2 września 2016 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej odbyło się spotkanie organizacyjne dot.Ogólnopolskiego Konkursu dla gmin pod nazwą GMINA WSPIERJĄCA RODZINĘ, które poprowadził Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba oraz Z-ca Burmistrza Marek Gil.

W związku z chęcią promowania podejmowanych działań na rzecz mieszkańców z terenu tut. Gminy w ramach działalności różnych instytucji oraz podejmowanych inicjatyw, Gmina Kolbuszowa przystąpiła do w/w konkursu, którego celem jest promowanie działań przyjaznych mieszkańcom, w tym na rzecz aktywizacji seniorów i ich integracji ze społecznością lokalną, integracji rodzin, promocji aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży.                                                                               

 
 

 

 

BEZPŁATNE  WARSZTATY

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, informuje iż w dniu 12 maja 2016 r. w godzinach 15:00 – 18:00 w Siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara 3,odbędą się bezpłatne warsztaty  dot. tematyki opieki nad osobą przewlekle chorą w domu.

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych.