Od 1 stycznia 2023 r. nastąpiła zmiana siedziby punktu udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa oraz nieodpłatnej mediacji w Kolbuszowej. Obecnie punkt ten mieści się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Jana Pawła II 8 (budynek na rogu skrzyżowania). Wcześniej znajdował się on w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.

Bezpłatną pomoc prawną w tym miejscu można uzyskać w:

  • poniedziałki: godz. 8.00 - 16.00,
  • wtorki: godz. 8.00 - 16.00,
  • środy: godz. 10.00 - 14.00,
  • czwartki: godz. 10.00 - 14.00,
  • piątki: godz. 9.00 - 13.00.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Więcej informacji o punktach bezpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej :
http://bip.powiat.kolbuszowa.pl/bip_kolbuszowa/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=229&layout=1&page=0,

 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.
https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-kolbuszowski-2023/