Druki do pobrania - świadczenia rodzinne 

 


ZASIŁEK RODZINNY 
 

  Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

  Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego (skład rodziny)

  Oświadcznie o dochodzie nieopodatkowanym


 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

  ZSR-04 - Wniosek Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

  ZSR-05 - Oświadcznie o dochodzie nieopodatkowanym
   POZOSTAŁE OŚWADCZENIA

  ZSR-06 - Oświadczenie o składkach zdrowotnych

  ZSR-07 - Oświadczenie o gospodarstwie rolnym

  ZSR-08 - Oświadczenie - urlop wychowawczy

  ZSR-10 - Oświadczenie o niekorzystaniu przez  więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

  ZSR-12 - Oświadczenie potwierdzające zameldowanie ucznia

  Oświadczenie o uczęszczaniu osoby do szkoły lub szkoły wyższej

 


 

  SR-2 - Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

  SR-2Z - Załącznik do wniosku  o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

  Zaświadczenie o opiece medycznej  - do "becikowego"

 


 

  SR-3 - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 


 

  NSR-5 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - od stycznia 2024 r. (na nowych zasadach)

  SR-5 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - od stycznia 2024 r. (na starych zasadach)

  ERP-6 - Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych (ZUS)

 


 

  SR-7 -  Wniosek o przyznania prawa do świadczenia rodzicielskiego

 


 

  Druk oświadczenia pod odpowiedzialnością karną

 

  Druk oświadczenia na wniosek strony (art 75   par. 2 kpa)

 
 


 

  Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym (dla pracodawcy)

    Wniosek o wydanie zaświadczenia


 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA
WNIOSKÓW i OŚWIADCZEŃ

 

  Opisowa instrukcja wypełnienia wniosku o zasiłek rodzinny

  Wzór wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny z dodatkami

  Wzór wypełnionego oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym 

  Wzór wypełnionego oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego