Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa

 

Na podstawie uchwały nr XIV/176/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z 30.10.2019 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej od 01.01.2020 r. został upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa.

 

    Uchwała Nr XXVI/302/20 z dnia 29-10-2020 r. Rady Miejskiej w Kolbuszowej
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Kolbuszowa

 

Druki do pobrania

1.   Wniosek o stypednium szkolne

2.   Wniosek o zasiłek szkolny

3.   Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

4.   Oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

5.   Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

6.   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Akty prawne

1.  Ustawa o systemie oświaty

2.   Uchwała nr XXXIII/283/05 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z 30.03.2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa

3.   Uchwała nr XLIII/417/09 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z 25.09.2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/283/05 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z 30.03.2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa

3.   Uchwała nr XIV/177/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w z 30.10.2019 r. sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/283/05 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z 30.03.2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa

4.   Uchwała nr XIV/176/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w z 30.10.2019 r. sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa