WNIOSKI O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
NA OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024
SĄ PRZYJMOWANE  od 1 SIERPNIA 2023 r.
a w przypadku wniosków składanych
drogą elektroniczną
od 1 LIPCA 2023 r.

 W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2
zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną,  
zapewni to również sprawne załatwienie sprawy !!!

  

Wnioski można składać za pomocą platformy Empa@tia
 

 

Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępne są informacje w jaki sposób założyć profil zaufany, który jest konieczny do złożenia wniosku poprzez emp@tię

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 

Wniosek  (w formie papierowej) można składać
w Dziale Świadczeń Rodzinnych
przy ul. Ruczki 3, 36-100 Kolbuszowa,


Wypełniony wniosek w formie papierowej można także wysyłać za pomocą Urzędów Pocztowych.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Wnioski  można także wysyłać także na adres
Urzędu Miejskiego
(ul. Obrońców Pokoju 21)
lub M-G Ośrodka Pomocy Społecznej
(ul. Obrońców Pokoju 21a, lub ul . Ruczki 3)

 

Druki wniosków będą dostępne od 1 sierpnia 2022 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kolbuszowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych (u. Ruczki 3)


Telefon:  17 740 79 18