W ramach Programu  „Korpus Wsparcia Seniorów’ do 16 lutego 2022 r. do godziny 15.00 seniorzy powyżej 65 roku życia z terenu miasta i gminy Kolbuszowa mogą zgłaszać chęć skorzystania z tzw. „opieki na odległość”.
Chodzi o dostęp do opasek bezpieczeństwa, które będą połączone  z całodobowym centrum monitoringu.

Opaski bezpieczeństwa będą wyposażone w kilka funkcji. Najważniejsza z nich to przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS. Opaski bezpieczeństwa mogą mieć również wbudowany: detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami oraz funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, pielęgniarka, opiekun medyczny), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić
o interwencje kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów) lub wezwać służby ratunkowe.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 17 2271 133 wew. 109

Szczegółowe informacje można znaleźć w Programie „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2022 oraz Informatorze na stronie internetowej MRiPS.

https://www.gov.pl/web/rodzina/solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-wazna-pomoc-w-czasie-pandemii

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora---solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach