Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że od 13 czerwca 2022 r. Dział Świadczeń Rodzinnych został przeniesiony do budynku Centrum Przesiadkowego w Kolbuszowej przy ulicy ks. Ruczki 3.

Wszystkie wnioski związane z ustaleniem prawa do  zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, z tyt. urodzeń dziecka, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych a także spraw związanych z Funduszem Alimentacyjnym i  dodatkami osłonowymi należy składać w nowym biurze znajdującym się w budynku Centrum Przesiadkowego.

Numery telefonów pozostają bez zmian.

Zapraszamy.