Dokumenty rekrutacyjne 
Dziennego Domu Pobytu Seniora 

 

ETAP I

  Wersja - kolorowa

1.     Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie

2.     Załącznik 1 - Formularz Rekrutacyjny

3.     Załącznik 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

4.     Załącznik 3 - Zaświadczenie lekarskie o potrzebie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

5.     Załącznik 4 - Opinia pracownika socjalnego na temat kandydata do udziału w projekcie

 

Wersja - czarno-biała

 1.     Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie

2.     Załącznik 1 - Formularz Rekrutacyjny

3.     Załącznik 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

4.     Załącznik 3 - Zaświadczenie lekarskie o potrzebie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

5.     Załącznik 4 - Opinia pracownika socjalnego na temat kandydata do udziału w projekcie

 

 

ETAP II

 

 Wersja - kolorowa

1.     Załącznik 5 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

2.     Załącznik 6 - Oświadczenie uczestnika projektu RODO

3.     Załącznik 7 - Oświadczenie uczestnika projektu o braku mozliwości dojazdu 

4.     Załącznik 8 - Oświadczenie o niekorzystaniu z usług w Dziennym Domu Pobytu Seniora

5.     Załącznik 9 - Ankieta wstępna - jakość życia uczestnika projektu "Dzienny Dom Pobytu Seniora"

6.     Załącznik 9 - Ankieta końcowa - jakość życia uczestnika projektu "Dzienny Dom Pobytu Seniora"

 

Wersja - czarno-biała

  

1.     Załącznik 5 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

2.     Załącznik 6 - Oświadczenie uczestnika projektu RODO

3.     Załącznik 7 - Oświadczenie uczestnika projektu o braku mozliwości dojazdu 

4.     Załącznik 8 - Oświadczenie o niekorzystaniu z usług w Dziennym Domu Pobytu Seniora

5.     Załącznik 9 - Ankieta wstępna - jakość życia uczestnika projektu "Dzienny Dom Pobytu Seniora"

6.     Załącznik 9 - Ankieta końcowa - jakość życia uczestnika projektu "Dzienny Dom Pobytu Seniora"