Pomoc materialna o charakterze socjalnym
Stypendia i zasiłki szkolne 2022/2023


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 należy składać w tut. Ośrodku od 01 września 2022 r. do 15 września 2022 r., a w przypadku słuchaczy kolegium do 15 października 2022 r.