Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, edycja 2022 r.

Gmina Kolbuszowa pozyskała dotację w wysokości ponad 97 tys. zł  na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej, dzięki czemu 25 seniorów będzie mieć zapewnione różnorodne zajęcia terapeutyczne, ruchowe, edukacyjne, a także aktywizację społeczną i opiekę wykwalifikowanej kadry.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej był odpowiedzialny za  przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania.