Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej osób starszych
do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
ogłasza się rekrutację uzupełniającą
do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje,
że z dniem 29-04-2022 r. zakończona została rekrutacja
do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”  - edycja 2022

 

 


 

 

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że przyjmuje wnioski o świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę na dzień.

Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie dłużej niż 120 dni i jest wypłacana z dołu.

 Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wysokość świadczenia może być podwyższona przez Wojewodę w przypadku:

  • zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  • gdy przedmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą Wojewody może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 120 dni.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, edycja 2022 r.

Gmina Kolbuszowa pozyskała dotację w wysokości ponad 97 tys. zł  na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej, dzięki czemu 25 seniorów będzie mieć zapewnione różnorodne zajęcia terapeutyczne, ruchowe, edukacyjne, a także aktywizację społeczną i opiekę wykwalifikowanej kadry.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej był odpowiedzialny za  przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania.