W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz dużą ilością zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troska o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia  „Wspieraj Seniora”.
 
Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu  w związku z zagrożeniem  zarażenia się COVID- 19.
W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielana również seniorom poniżej 70 roku życia.
 
Usługa wsparcia polega w szczególności na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, m.in. w zrobieniu zakupów, opłaceniu rachunków, wyprowadzeniu psa.
 
Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej telefonicznie kontaktuje się z seniorem. Podczas kontaktu z seniorem pracownik  dokonuje weryfikacji w zakresie potrzeb i uprawnień do skorzystania ze wsparcia w szczególności: wieku seniora, możliwości uzyskania wsparcia ze strony rodziny, niekorzystanie z usług opiekuńczych. Po stwierdzeniu, że senior kwalifikuje się do udzielenia wsparcia w ramach Programu zostaje poproszony o przygotowanie listy zakupów (rachunków do opłacenia) i pieniędzy w odpowiedniej kwocie na zakupy czy rachunki. 
Każdorazowo pracownik  informuje o tym, że za zakupy w ramach Programu  senior płaci sam. 
Senior zostaje poinformowany kiedy i kto (z imienia i nazwiska) przyjdzie do niego udzielić pomocy oraz  zostaje poinformowany, że osoba, która przyjdzie posiada stosowne zaświadczenie, że świadczy pomoc w ramach Programu.
 
Zarówno osoba świadcząca pomoc, jak i senior zobowiązani są do ograniczenia czasu trwania kontaktu do niezbędnego minimum z zachowaniem dystansu oraz zasad ochrony osobistej w związku ze stanem epidemii.
Realizacja wsparcia w ramach Programu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej odbywa się 5 dni w tygodniu w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30. Zgłoszenia, które wpływają w weekendy rozpatrywane są od poniedziałku.
Pracownik Ośrodka Pomocy w Kolbuszowej każdorazowo przestrzega seniora przed osobami, które mogą podszywać się pod realizatorów Programu.