GMINNE STRATEGIE, PROGRAMY
i SPRAWOZDANIA

 

 

     Gminny Program Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa  
na lata 2024 - 2026

    Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
                  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2027.

 

    Uchwała Nr LIII/507/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 08-12-2022 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Miasta i Gminy Kolbuszowa
na lata 2023-2027.

 

     Gminny Program Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa  
na lata 2021 - 2023.


    Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
                  i Gminy Kolbuszowa na lata 2019 - 2026.

 

    Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
                  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022.


    Program  i Uchwały dot. Wspierania Rodzin Wielodzietnych.


 
  Sprawozdanie z realizacji Programu  Wspierania Rodzin Wielodzietnych za rok 2021

  Sprawozdanie z realizacji Programu  Wspierania Rodzin Wielodzietnych za rok 2020


 

     Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z
  dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia
          programu osłonowego w zakresie dożywiania

         "Pomoc gminy w zakresie dożywiania"
na lata 2019-2023

 

 


 

 SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  W MIEŚCIE I GMINIE KOLBUSZOWA

 

  Sprawozdanie z działalności w 2020 r.

  Sprawozdanie z działalności w 2019 r.

  Sprawozdanie z działalności w 2018 r.

  Sprawozdanie z działalności w 2017 r.

   Sprawozdanie z działalności w 2016 r.

 

 
            Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
        Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
           na lata 2019 - 2026  za  2021 rok

 

   Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
na lata 2019 - 2026  za  2020 rok

 

    Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
na lata 2013 - 2020  za  2019 rok

    Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
na lata 2013 - 2020  za  2018 rok

 

    Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
na lata 2013 - 2020  za  2017 rok

    Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
na lata 2013 - 2020 za 2016 rok.


 


 

   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
 na lata 2021 - 2023 za 2021 rok. 


   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
 na lata 2018 - 2020 za 2020 rok. 

   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu

Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
 na lata 2018 - 2020 za 2019 rok. 

   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
na lata 2018 - 2020 za 2018 rok. 

   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
 Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
na lata 2015 - 2017 za 2017 rok.
 

   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
na lata 2015 - 2017 za 2016 rok.